инсталации

същ. - съоръжения, апаратура, агрегат, средства

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ ИНЖЕНЕРНОЕ — комплекс технических устройств, обеспечивающих в зданиях комфортные условия быта и трудовой деятельности людей (Болгарский язык; Български) инсталации на сгради (Чешский язык; Čeština) technické vybavení budov (Немецкий язык; Deutsch) technische… …   Строительный словарь

  • аеродром — (грч aer, dromos патека) уреден терен со објекти, инсталации и уреди, наменет за сместување, одржување, летнување и спуштање на воздухоплови …   Macedonian dictionary

  • видео — (лат. videre види, гледа) 1. сигнали што служат за пренос на слики 2. апарати и инсталации што ги користат тие сигнали 3. со придавско значење: што се однесува на слики и тонови снимени и пренесени со такви апарати 4. скратеница за видеоапарат… …   Macedonian dictionary

  • инсталатор — (фр. installateur) стручно лице што ги врши сите работи во врска со инсталации (водоводни, електрични. итн.) …   Macedonian dictionary

  • инфраструктура — (лат. infra, structura) темел, основа, подлога основа за стопански и општествен развој што ја сочинуваат: сообраќајната мрежа (патишта, железнички пруги, канали и сл.), водоводните инсталации, изворите на електрична и др. енергија, објектите… …   Macedonian dictionary

  • космодром — (грч. cosmos, dromos пат) уредена површина на земјата со објекти, инсталации и уреди за сместување, одржување и лансирање на ракети со вселенски летала …   Macedonian dictionary

  • агрегат — същ. елемент, секция, участък, възел същ. инсталации, съоръжения, апаратура, средства …   Български синонимен речник

  • апаратура — същ. апарат, уред, устройство, приспособление, прибор същ. инсталации, съоръжения, агрегат, средства същ. помощни средства, приспособления …   Български синонимен речник

  • средства — същ. богатство, пари, капитал, финанси същ. инсталации, съоръжения, апаратура, агрегат същ. ресурси, възможности …   Български синонимен речник

  • съоръжения — същ. апаратура, помощни средства, приспособления същ. инсталации, агрегат, средства същ. оборудване същ. прибори, екипировка същ. принадлежности, такъми, инструменти същ. снаряжение, екип, комплект …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.